Neg Ti Karola ap prezante

Yon TOU NOUVO TOU NÈF ÒPÒTINITE POU FÈ LAJAN SOU ENTÈNÈT LAN NAN 5 JOU
Date : 29 JIYÈ  jiska 2 OUT

Ou Nan Wout Pou Dekouvri Yon Nouvo Fason Pou Fè Lajan Sou Entènèt La Ki Fasil, Rapid E Ki Trè Pwofitab

Neg Ti Karola ap prezante

YON TOU NOUVO TOU NÈF ÒPÒTINITE POU FÈ LAJAN SOU ENTÈNÈT LAN NAN 5 JOU
DATE : 29 JIYÈ JISKA 2 OUT

compte à rebours
00Heures00Minutes00Secondes

Ou Nan Wout Pou Dekouvri Yon Nouvo Fason Pou Fè Lajan Sou Entènèt La Ki Fasil, Rapid E Ki Trè Pwofitab

Enskripsyon pou klas sa louvri kounye a. Rejwenn klas sa kounya nan bouton ki anlè ya oubyen fè pati de premye moun nan liy ki antre lè lis datant lan louvri. 

Pran Chanlanj Lan

Chalenj Moman 

 Se chalanj nan vi ya ki fè nou vini chanpyon. Ann levi défi yo.

bronzer

5 Jou Angajman

1-2 zè pa jou pou 5 jou. Vini benyen nan pwosis la 

Final Rezilta 

Blueprint pou bati yon biznis pwofitab sou entènèt la

Wap genyen yon nouvo fason pou fè lajan sou entènèt lan an 2024

Chalenj lan se pou

Moun Ki Enterese A Fè Bon Lajan Sou Entènèt Lan An 2024

debitan ou avanse, chalenj sa ap edew

Richès gen yon bezwen De vitès ...
Aprann Soustrè Tan
Ou pa bezwen fè plis lajan, ou bezwen fè lajan pi vit ...

GADE VIDEO SA DE SA KEK ETIDYAN YO DI DE MWEN.

transfòme laviw avèk NOUVO OPÒTINITE SA
APRANN KIJAN POU GENYEN YON BIZNIS KAP FÈ LAJAN SOU ENTÈNÈT LA
Pandan 5 jou klas sa, aprann nouvo metòd e prensip Neg Ti Karola pou bati yon kokonchenn biznis nan 5 jou sou entènèt la ki ka fè lajan pou wou 7 jou sou 7, 24 sou 24 . Klas sa ap rankontrew kote ou ye pou li menenw kote ou vle ale ya e baw abilite ke ou pat menm panse ke ou te genyen. 
Genesis pense que les gens n'achètent pas seulement le jour du lancement...

Au lieu de cela, ils achètent tous les jours avec - leur temps, leurs clics, leurs publications et leurs tweets - c'est du big data.

Comprendre comment utiliser le Big Data nous permet d'être plus gros que la concurrence, et cela nous permet d'avoir un impact plus important.
KOMINOTE CHALENJ 
Aksè a 5 jou charlene gwoup Facebook la. Wap nan mitan lòt moun ki kontan pou aprann kijan pou bati yon BRAND nan 5 jou.
Kijan pou BATI BRAND OU wa
Ou pral aprann kijan pou kòmanse bati brand wan, e ba wou tout blueprint ou bezwen pou kappa fe siksè
Kijan pou jwenn pwodwi 
Siw pa gen pwop pwodwi paw, Neg Tikarol La ap baw 4 mechan endistri ki fe bilyon de dola ane pase ou ka komanse yon brand nan youn ladan yo
kijan pou jwenn financement pou komanse mak ou wa
Wap aprann sekrè Moun rich yo itilize pou yo komanse brand yo san yo pa itilize pwop lajan pa yo
kijan pou grandi mAK lan
Wap aprann metòd efikas pou jwenn kliyan e grandi brand ou wan rapid 
rejwenn chalenj lan
Pran Tikèw e rejwenn chalenj lan jodia 
 5 jou. byen striktire.
Aprann metòd presi, pwofitab a travè yon pwosesis pwouve Pou Bati yon brand ke Nèg Ti Karol la, ekip li e etidyan li yo itilize pou bati brand ki fè $10 mil dola pa jou sou entènèt la  
Amelyore kapasitew nan yon pi gwo nivo nan sesyon pwofon sa, wap ka poze kesyon e jwenn feedback nan men 2 coach.
Se yon agenda de classe mondiale ke nap prezantew pou pèmèt ou bati yon brand nan 5 jou chalenj sa. 
Jou 1: Fondasyon yon Brand 
 Nan  premye  jou wa, wap konnen kisa ki fè yon marque bon  oubyen pa bon
 • Syans On brand - Kisa ki separe yon bon brand de rès yo 
 • ​Identifiez votre marque bon 
 • Marque Eleman fondamantal de yon bon 
 • ​Diferan tip de brand ki bon 
Jou 2: Mak Estrateji
 Nan dezyèm jou wa, ou pral konprann kounya poukisa moun ht sou kèk brand anpil e poukisa yo pa ht tou 
 •  Mak Estrateji - Poukisa moun ht rapid
 •  Pozisyone mak ou wa
 • ​Préparer brand ou wa
Jou 3 : 4  Sektè Pou Bati Yon Bon Mak
Nan twazyèm jou wa, wap jwenn 4 bilyon dola sektè ou ka pran avantaj de yo jodia e bati pwop brand paw kounya e bali yon imaj atiran pou atire kliyan kliyan yo
 •  Mak Strikti - Kijan pou Mak wa paret nan zye kliyan yo
 • Identité de mak E aset yo         
 •  Kijan Website ou wa dwe sanble 
 • ​Jan pou marye koulè nan brand ou wa  
 • ​Kijan Foto Pwodwi Ou Yo Dwe Ye
Jou 4: Kijan Pou Jwenn Lajan Pou Komanse Brand Ou Wa
Nan 4ièm jou, wap aprann Kijan pou lever OPM (Other People Money) 
 •  Bénéficiez de Bon Kredi !
 •  Kijan pou jwenn financement personnel 
 • Kijan pou jwenn financement des entreprises     
Jou 5: Jwenn kliyan pou Ht
 Nan senkyèm jou wa, wap konnen kijan pou fè jwenn moun ki deja entèrese a brand ou wan
 • Jwenn Kliyan Pou Ht - Kibò E Kijan Wap Jwenn Kliyan Sa Yo
 •  Itiliser Facebook Pou Jwenn Yo             
 • Itiliser Instagram Pou Jwenn Yo      
 • Itiliser Amazon Pou Jwenn Yo 
Aprann nan men pi bon an

Nèg ti karòl la

Pandan Klas sa, Wap Aprann Sekrè Ke Nèg Ti Karol La Te Sèlman Pataje Ak Etidyan Ki Nan Mastermind Li Yan. Menm Si ou Nouvo Oubyen Genyen Esperyans, Ou Pral Genyen Konesans De Kijan Pou Bati Yon Marque Ki Fè Anpil Lajan Ke Ou Pat Janm Panse Te Egziste.

 5 Jou- Pèfèkman striktire
YON NOUVO KALITE CHALENJ
Mwen konnen ke ou ka ap panse. " oh Nèg Ti Karol La, son lòt fason pou vann nou ou fè li sou fòm chalenj. Eh bien, mwen dakò, se pa yon lòt fason pou vann ou kòm yon chalenj, 5 jou konplè men senp, 5 jou pou edew konprann kijan pou bati yon marque pwofitab. 

Chalenj Kreye Champion, Eske ou Prè Pou Chanlenj sa? 
Poukisa Chalenj Sa?
Sonje byen, tout bagay ki sanble bon pa vle di li bon et tout bagay ki sanble pa bon pa vle di li pa bon. Anpil fwa, pi bon fason pou aprann e metrize yon nouvo bagay se le ou genyen yon defi pou leve ! Defi ke lavi ya kèk fwa mete nan chemen nou se menm yo menm ki fè nou vini pi fò e gen plis fòs. Kite mwen entwodwiw ap kèk etidyan mwen ki te di wi a chalenj sa.
2 Coach E Sipò Yon Kominote...
Pataje lit ou e siksè ou nan Facebook gwoup 5 jou chalenj lan. Elimine esjiz ou yo e pase a laksyon a 5 jou chalenj pou bati brand ou wa! 

Imajine ou bò kote e jwenn sipò moun ki panse menm jan avèw ki genyen yon sèl misyon ! Imajinew genyen 2 coach e mentor ki bati brand ki fè plis ke $3 milyon de dola pa ane e ki leve rido wa e moutrew sekrè pou bati yon brand ki pwofitab ke sèlman master yo konnen.
Imajinew Genyen Yon brand Nan 5 Jou Ki Kòmanse Fè Lajan Pou Wou. Kijan Ou tap Santiw?

 Gen 2 Fason Ou Rantre Nan Chalenj La

 Nap Live Chak Jou.. De 29 JIYÈ JISKA 2 OUT
Videyo yo pral valab nan Facebook Gwoup la Jiska Dimanch 4 OUT 23:59 PM

Ou Dwe Vini Live! Nap Retire Video Yo Dimanch  A 11:59PM

Admission Jeneral Esperyans

Men Sa Wap Jwenn...

 •  5 jou Training Avèk Nèg Ti Karol La, Roby  Pou Bati Brand Ou Wa...
 • ​Aksè A 5 Jou Chalenj Gwoup Prive Facebook La...
 •  1 Kopi De Liv Ranje Krediw 
 • ​1 Kopi Liv Sekrè Piblisite Facebook Mwen Yan
 • ​Aksè Gratis Pou 2 Semènn Nan Tikarol Univèsite

VIP Experyans

Men Sa Wap Jwenn...

 •  5 jou Training Avèk Nèg Ti Karol La, Roby , Pou Bati brand Ou Wa...
 • ​Aksè A 5 Jou Chalenj Gwoup Prive Facebook La...
 • Tou 4 Liv Mwen Yo
 • ​Aksè Gratis Pou 3 Mwa Nan Tikarol Univèsite
 • ​Aksè 5 Video Gwoup Coaching Pase Mwen Yo
 • ​VIP Zoom Apèl Pou Mwen Coach E Pèmèt Ou Poze Kesyon Anvan Ke Chalenj Jeneral La Komanse E Aprè li Fini  Chak Jou.
 • ​1 Kopi Liv Sekrè Piblisite Facebook Mwen Yan
 • ​Akse A Nouvo Kou Sekre E Grandi Biznis Ou Wa ki vo $97 GRATIS
OU TOUJOU GEN KESYON? MWEN KÈK REPONS
KESYON YO TOUJOU POZE
Si kesyon ou wan pale, Klike la pou pale avè nou
Frequently Asked Questions
K: Poukiyès Klas Sa Ye?
Antreprenè ki genyen yon brand deja oubyen ki ta renmen vini genyen yon brand

K: Poukiyes Klas Sa Pa Ye?
 Pou main ki parese e ki pa vle travay. Sa se pa yon kou oubyen yon liv ou jis ajoute nan koleksyonw e pa jan fè anyen avèl. Si ou son moun ki jis kirye men ki pa serye a genyen yon gwo brand, svp pa gaspiye lajanw e tanw.
K: Konbyen Kòb Klas La?
 Gen 2 opsyon pou patisipe nan 5 jou chalenj pou bati brand ou wa. Admission general la se sèlman $97 e VIP esperyans lan se sèlman $297 kote ke wap ka poze kesyon nan yon zoom sesyon esklizif chak jou a Nèg Ti Karol La
K: Eske Chalenj Klas Yo LIVE?
 Wi, Klas Yo LIVE. Menm si ke klas chalenj yo live e nou rekòde yo men ou pap kapab ht video nou recode yo, wap bezwen pou gade klas lan live oubyen regade video yo nan gwoup facebook lan pou ti tan ke yo ap posted ya ( Video yo ap nan gwoup facebook la jiska dimanch 4 OUT a 11:59pm. Apre sa nan konplètman retire yo)
K: Kijan ke 5 jou chalenj lan mache?
 chak jou nan maten nap genyen yon sesyon konplè avèk pran kesyon> Nan aprèmidi pou nou ka ankourajew pou konplete devwa ke nap ba wou yo e poze kesyon nan pita siw genyen. 
K: Eske map gen dirèk feedback de Nèg Ti Karol La?
Wi, si ou genyen Vip Esperyans lan, wap genyen live Q/A sesyon chak jou avèl kote ke ou ka poze kesyon sou nenpòt bagay ki te pase nan chalenj lan. Si ou genyen jeneral admisyon, wap gen posibilite pou tande repons Q/A yo men ou pap ka poze kesyon dirèkteman. Kesyon ou yo gen anpil chans pou li poze pa yon moun ki nan vip esperyans lan.

BATI YON KOKENCHENN BRAND NAN 5 JOU KE OU KA FYÈ DE LI E KONPLÈTMAN CHANJE LAVIW AK FANMIW..

Copyright © ENTREPRISES ATHIS INC. | Tous droits réservés | Politique de confidentialité / Conditions d'utilisation
 DISCLAIMER: This is NOT a get-rich-quick scheme. The sales figures stated on this landing page and discussed in this training are outlier earnings, and are not guaranteed results for everyone. We are not guaranteeing that you’ll duplicate them, or do anything for that matter. Your results will vary depending on your work ethic. All business entails risk as well as massive and consistent effort and action. If you’re not willing to accept that, please DO NOT ATTEND THIS TRAINING.